Oбразователни продукти
 
 

Конектор за свързване на контейнери

Конектор за свързване на стелажи с контейнери.