Oбразователни продукти
 
 
Набор за експерименти в областта на химията. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с базовия комплект (207 200S), могат да се извършват повече от 50 експеримента на ниво средно училище, колеж и университет. Учениците изучават Техническа и Биохимия. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Техническа химия
• Стъкло
• Метали
• Приложение на химията
• Продукти от биологичната промишленост
• Биохимия
• Мазнини
• Въглехидрати
• Аминокиселини и протеини
• Храна
Съдържание:
• 3 Чаши бехер Boro 3.3, 100 ml;
• 4 Пластмасов съд;
• 1 Порцеланова тигла, 20 ml;
• 6 Епруветки Fiolax 16 mm x 160 mm;
• 1 Епруветка Supremax, 20 mm x 180 mm;
• 2 Чаши бехер Boro 3.3, 400 ml;
• 2 Блюдо петри 100 mm Ø;
• 1 Ерленмайерова колба 250 ml, тясно гърло, SB 29;
• 1 Точило;
• 2 Съд за изпаряване;
• 60 mm Ø;
• 1 Фуния PP, 75 mm Ø;
• 1 Ъглова тръбичка 90°, 300/50 mm, 8 mm Ø;
• 1 Държач ринг 100 mm Ø;
• 1 Телена мрежа 160 mm x 160 mm;
• 1 Чукче за хаванче 88 mm;
• 1 Порцеланово хаванче 70 mm Ø;
• 4 Гумени тапички, 14...18 mm Ø;
• 1 Гумена тапичка, 25...31 mm Ø;
• 1 Силиконова тапичка с един 7-mm отвор, 16...21 mm Ø;
• 1 Табла, висока, включително и основа от пяна.