Oбразователни продукти
 
 
Комплект с проби - седиментни скали 12 бр.
Съдържа:
Алеврит
Пясъчник
Сол
Въглища
Варовик
Аркос
Конгломерат
Фосилен варовик
Кален камък
Шисти
Травертин
Гипс