Oбразователни продукти
 
 

Комплект Пречистване на водата

Чрез този комплект учениците правят опити с вода, като наблюдават процеса по филтриране и пречистване.
Кула за филтрация:
Във всяко едно от нивата се поставят различни субстанции: чакъл, пясък, активен въглен и филтърна хартия. Замърсената вода се изсипва в кулата и преминава през всички нива.
При премахване на някое от нивата на кулата, учениците виждат разликата във филтрацията.
Възможно поставянето на памук или други тъкани и наблюдение дали водата може да премине през тези материали.
Дестилационна форма:
Във формата се поставя замърсената вода и се наблюдава изпарението на водата и последваща кондензация, както и оставащите частици.
Съдържание:
4 мрежести контейнера (размери: 22 х 7 cm
Дестилационна форма (размери: 12 х 5 см
чакъл (за многократна употреба)
пясък (за многократна употреба)
Активен въглен (за многократна употреба)
Филтърна хартия Ø 70мм
Инструкции