Oбразователни продукти
 
 

Комплект помагала и работни карти - топография

Комплект от модели и снимки, които могат да се използват за въвеждане на основни понятия свързани с топографията и геоморфологията на земната повърхност. Съдържанието комплекта позволява на учениците да се запознаят с планини, плата, равнини, хълмове, реки и океани. Този комплект представя всички важни характеристики на дадена земна форма. Оборудвана е и със съдържателни материали за учителя и учениците, 9 модела: планина, плато, басейн на планинска река, скални образувания (релефът Данся), бряг, еолийски терен, карстов пейзаж, хълмист басейн, равнина. Комплекта съдържа куфар с размери 55 х 15,5 х 46; 63 бр. работни карти с размери: 11.5 х 8 см