Oбразователни продукти
 
 

Комплект от 10 бр. пътни знаци със стойки за училище

Съдържание на комплекта:
Пътен знак със стойка А24 Светофар
Пътен знак със стойка Б 1 Пропусни движещите се с предимство
Пътен знак със стойка Б 2 Спри!
Пътен знак със стойка Б 3 Път с предимство
Пътен знак със стойка В 9 Забранено е влизането на велосипеди
Пътен знак със стойка В12 Забранено е влизането на пешеходци
Пътен знак със стойка В26 Забранено е движение със скорост, по-висока от означената
Пътен знак със стойка Г12 Кръгово движение
Пътен знак със стойка Д17 Пешеходна пътека
Пътен знак със стойка Д24 Автобусна спирка