Oбразователни продукти
 
 

Комплект Основи на електричеството

Съдържание:
1 пластмасова кутия;
1 основа;
1 Волтметър;
1 Милиамперметър;
3 прекъсвача;
2 фасунги;
2 крушки;
2 резистора;
1 реле;
1 реостат;
1 двигател;
1 медна бобина;
4 кабели с крокодилски щипки и щеки (2 – червени, 2 – черни);
8 малки кабелчета с куплунги (4 – сини, 4 – червени);
1 пластмасова кутия;
2 пръчки за натриване;
1 поставка за батерии;
1 медна намотка;
1 магнитна стрелка;
1 кутия с железен прах;
2 прави магнити;
1 магнит подкова;
1 сърцевина за електромагнит;
1 кантал; копринен плат;
мъхчета.