Oбразователни продукти
 
 

Комплект Основи на електричеството

Комплект Основи на електричеството
Съдържание: 1 пластмасова кутия; 1 основа; 1 Волтметър; 1 Милиамперметър; 3 прекъсвача;
2 фасунги; 2 крушки; 2 резистора; 1 реле; 1 реостат;
1 двигател; 1 медна бобина; 4 кабели с крокодилски
щипки и щеки (2 – червени, 2 – черни); 8 малки
кабелчета с куплунги (4 – сини, 4 – червени);
1 пластмасова кутия; 2 пръчки за натриване;
1 поставка за батерии; 1 медна намотка; 1 магнитна
стрелка; 1 кутия с железен прах; 2 прави магнити;
1 магнит подкова; 1 сърцевина за електромагнит;
1 кантал; копринен плат; мъхчета.