Oбразователни продукти
 
 

Комплект Оптика за научна лаборатория, ниво:1

Набор за експерименти в областта на оптиката. Материал достатъчен за една работна група. Могат да бъдат проведени повече от 46 експеримента за средно училище, колеж и университет /начален курс/. Учениците изучават теми като Лъчева и геометрична оптика. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Разпространение на светлина
• Светлина и сянка в природата
• Отражение на светлината
• Пречупване на светлината
• Разпръскване на цветове и
• рекомбинация на спектъра
• Лещи
• Оптични инструменти за разширяване
• на зрителното поле
• Човешкото око
Съдържание:
• 1 Измервателна лента 1 m/1 mm
• 1 Гумени ластичета, пакет 8 бр.
• 1 Светглинна кутия, LED
• 1 LED крушка
• 1 Plug-in захранващ USB 5 V DC
• 1 Кабел USB (Mini-USB)
• 1 Прозрачен екран
• 1 Поставка
• 1 Диафрагма и плъзгач
• 1 Огледало 7.5 cm x 5 cm
• 1 Модел Земя-Луна
• 1 Комбиниран модел огледала
• 1 Трапецовидно тяло 60/45 x 30 mm
• 1 Полукръгло тяло r = 30 mm
• 1 Правоъгълна призма h = 30 mm
• 1 Изпъкнала леща
• 1 Вдлъбната леща
• 1 Полукръгла клетка r = 30 mm
• 1 Леща f = +50 mm
• 1 Леща f = +100 mm
• 1 Леща f = +300 mm
• 1 Леща f = -100 mm
• 1 Изпъкнало-вдлъбна огледало
• 1 Метална релса, 50 cm
• 5 Основи
• 1 Комплект от 2 диафрагми с отвор
• 1 Комплект от 4 различни диафрагми
• 1 Комплект от 4 диафрагми
• 1 Обекти за изследване на изображения
• 1 Прозрачности, оптични илюзии, набор от 6
• 1 Табла, висока, включително основа от пяна