Oбразователни продукти
 
 

Комплект Неорганична Химия за научна лаборатория

Набор за експерименти в областта на химията. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с базовия комплект (207 200S), могат да се извършват повече от 80 експеримента на ниво средно училище, колеж и университет. Комплектът съдържа две табли. Отделните компоненти са поставени по такъв начин, че учениците да разполагат с максимум 2 табли на масата за експериментите. Учениците изучават обща и неорганична химия. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Общи методи / Процес на отделяне
• Вода
• Въздух, газове и техните свойства
• Киселини и алкални разтвори
• Соли
• Метали
• Редокси реакции
• Химическа реакция
• Нови области в химията
Съдържание:
• 1 Прав магнит
• 8 Чаши бехер Boro 3.3, 100 ml
• 1 Микроскопски стъкла, 76 mm x 26 mm x 1 mm, 50 бр
• 1 Порцеланови тигли 20 ml
• 16 Епруветки Fiolax, 16mm x 160 mm
• 1 Епруветка Supremax 20 mm x 180 mm
• 2 Чаши бехер Boro 3.3, 400 ml
• 1 Пневматичен резервоар, пластмасов
• 1 Ерленмайерова колба, 250 ml, тясно гърло, SB 29
• 1 Съд за изпаряване,60 mm Ø
• 2 Фунии PP, 75 mm Ø
• 1 Капкова фуния, 75 ml, ST29
• 1 Тръбичка за газ, ъглова, 8 mm Ø
• 1 Ъглова тръбичка 90°, 50/50 mm, 8 mm Ø
• 1 Ъглова тръбичка 90°, 300/50 mm, 8 mm Ø
• 1 Стъклен накрайник 90°, 80 mm x 80 mm, 8 mm Ø
• 1 Фуния за бюрета, пластмасова, 35 mm Ø
• 1 Бюрета, стъклена 10 ml
• 1 Държач ринг, 100 mm Ø
• 1 Телена мрежа 160 mm x 160 mm
• 1 Телен триъгълник с изолатор 60 mm
• 1 Чукче за хаванче 88 mm
• 1 Порцеланово хаванче, 70 mm Ø
• 1 Гумена тръбичка 7 mm Ø, 1 m
• 14 Гумени тапички, 14...18 mm Ø
• 1 Гумена тапичка, 25...31 mm Ø
• 1 Гумена тапичка с два 7 mm отвора 25...31 mm Ø
• 1 Силиконова тапичка с един 7 mm отвор 16...21 mm Ø
• 1 Хронометър, дигитален
• 2 Табла, висока, включително и основа от пяна