Oбразователни продукти
 
 

Комплект нагреватели с различно съпротивление

6 V, 6W , 6 ома
6 V, 9W , 4 ома
6 V, 18W , 2 ома