Oбразователни продукти
 
 

По предварителна заявка.

Цена:2219,00 лв.

SKU:300052694540767677

Код:20070538

Продуктов код:207113S

Филтрирай по:КОМПЛЕКТИ

№:3

Набор за експерименти в областта на механиката. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W), могат да бъдат проведени 20 експеримента за средно училище, колеж и университет /начален курс/. Учениците изучават теми като Динамика и движение. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. Вкомбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършватдопълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.Теми за експерименти:• Равномерно движение• Равномерно ускорено движение• Законите на Нютон• Свободно падане• Еластичен сблъсък• Нееластичен сблъсък• Линеен импулсСъдържание:• 1 Корда• 1 Пластилин• 1 Количка• 1 Пружина• 1 К-т тежести• 1 Допълнителна тежест 100 g• 1 Допълнителна тежест 50 g• 1 Стоманена топка 20 mm• 2 Поставка• 2 Бариера M• 1 Корпус• 1 Спично колело• 1 Стартов елемент• 1 Стартов елемент, топка• 1 Удължител• 1 Табла, ниска, включително основа от пяна

Артикулна категория:НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Набор за експерименти в областта на механиката. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W), могат да бъдат проведени 20 експеримента за средно училище, колеж и университет /начален курс/. Учениците изучават теми като Динамика и движение. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В
комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършватдопълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Равномерно движение
• Равномерно ускорено движение
• Законите на Нютон
• Свободно падане
• Еластичен сблъсък
• Нееластичен сблъсък
• Линеен импулс
Съдържание:
• 1 Корда
• 1 Пластилин
• 1 Количка
• 1 Пружина
• 1 К-т тежести
• 1 Допълнителна тежест 100 g
• 1 Допълнителна тежест 50 g
• 1 Стоманена топка 20 mm
• 2 Поставка
• 2 Бариера M
• 1 Корпус
• 1 Спично колело
• 1 Стартов елемент
• 1 Стартов елемент, топка
• 1 Удължител
• 1 Табла, ниска, включително основа от пяна

Комплект "Комплект Механика за научна лаборатория, ниво:3" (код:20070538) съдържа следните компоненти:

Код Артикул Количество
1 20070555 CASSY сензор: Светлинна бариера M 2 бр.
2 20093778 Количка 1 бр.
3 20093822 Контейнер, нисък 1 бр.
4 20093855 Корда 1 бр.
5 20093856 Пластилин 1 бр.
6 20093857 Пружина и буфер 1 бр.
7 20093858 Тежести с кука, комплект 1 бр.
8 20093859 Допълнителна тежест 100гр 1 бр.
9 20093860 Допълнителна тежест 50 гр 1 бр.
10 20093861 Стоманено топче 20 мм 1 бр.
11 20093862 Пластмасова скоба 2 бр.
12 20093863 Светлинна бариера 1 бр.
13 20093864 Колело със спици 1 бр.
14 20093865 Ограничител за количка 1 бр.
15 20093866 Ограничител за топка 1 бр.
16 20093867 Метален щифт 1 бр.

Компонентите изброени по-долу са необходими за функциониране на комплект "Комплект Механика за научна лаборатория, ниво:3" (код:20070538).

Закупуват се отделно!

Не се съдържат в комплекта!

Код Артикул Количество
1 20071257 Прецизна метална релса, 100 cm 1 бр.
2 20093774 Мобилно устройство CASSY 2 WiFi 1 бр.
3 20096571 LIT-цифров: LP1 Научна лаборатория Механика 1 бр.

Компонентите изброени по-долу са необходими за правилното и безопастно извършване на експериментите. Можете да използвате и наличните Ви аналогични такива.

Закупуват се отделно!

Не се съдържат в комплекта!

Посочените със (*) са необходими за възможното извършване на конкретен експеримент (виж таб ЕКСПЕРИМЕНТИ)

Код Артикул Количество Допълнителни компоненти
1 20071257 Прецизна метална релса, 100 cm 1 бр.
2 20072277 Прецизна метална релса, 50 cm 1 бр. *
3 20093778 Количка 1 бр. **
4 20093779 Ножица 125 мм със заоблен край 1 бр.

Списък с възможните експерименти на база съдържащите се компоненти в комплект "Комплект Механика за научна лаборатория, ниво:3" (код:20070538).

За извършване на отбелязаните със (*) експеримети са необходими допълнителни компоненти които може да намерите в ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ (виж таб ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ)

Код Артикул Допълнителни компоненти
1 20096550 LP1.3.1.1C - Връзка между разстояние и време НЕ
2 20096551 LP1.3.1.2C - Ефект на триенето - измерване на скорости НЕ
3 20096570 LP1.3.2.1C - Връзка между разстояние и време *
4 20096552 LP1.3.2.2C - Мигновена скорост
5 20096553 LP1.3.2.3C - Равномерно ускорено движение с помощта на колело със спици
6 20096554 LP1.3.2.4C - Връзка между скорост и време
7 20096555 LP1.3.3.1C - Връзка между сила и ускорение
8 20096556 LP1.3.3.2C - Връзка между маса и ускорение
9 20096557 LP1.3.5.3C - Еластични сблъсъци между движещи се и неподвижни колички (m1)
10 20096558 LP1.3.5.4C - Еластични сблъсъци между движещи се и неподвижни колички (m1>m2)
11 20096559 LP1.3.6.3C - Нееластични сблъсъци между движещи се и неподвижни колички (m1) *
12 20096560 LP1.3.6.4C - Нееластични сблъсъци между движещи се и неподвижни колички (m1>m2)
13 20096561 LP1.3.5.1C - Еластични сблъсъци между две движещи се колички с еднаква маса
14 20096562 LP1.3.5.2C - Еластични удари между движещи се и неподвижни колички с еднаква маса
15 20096563 LP1.3.6.1C - Нееластични сблъсъци между две движещи се колички с еднаква маса
16 20096564 LP1.3.6.2C - Нееластични сблъсъци между движещи се и неподвижни колички с еднаква маса
17 20096565 LP1.3.7.2C - Експлозивни сблъсъци при колички с различна маса
18 20096566 LP1.3.7.1C - Експлозивни сблъсъци в случай на колички с еднаква маса
19 20096567 LP1.3.4.1C - Определяне на ускорението на гравитацията чрез начертаване на s(t) диаграма
20 20096568 LP1.3.4.2C - Определяне на ускорението на гравитацията чрез начертаване на v(t) диаграма
21 20096569 LP1.3.4.3C - Определяне на ускорението на гравитацията чрез начертаване на a(t) диаграма