Oбразователни продукти
 
 

Комплект Механика за научна лаборатория, ниво:2

Набор за експерименти в областта на механика и енергия. Материал достатъчен за една работна група. С този комплект и Базовия комплект (207100S), могат да се проведат повече от 40 експеримента за средно училище, колеж и университет /начален курс/. Учениците научават темите за сили, прости машини и трептения. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Механика
• Сили и деформация
• Лостове
• Макари и наклонена равнина
• Хармонични трептения
• Принудителни трептения и стоящи вълни
• Наслагване на трептения
Съдържание:
• 1 Динамометър 3 N
• 1 Подвижна ос
• 1 Двойна скала
• 1 Лост 37.5 cm
• 1 Кука
• 1 Съединителна тапа 4 мм
• 1 Гумени ластичета, пакет , 8 бр.
• 2 Макари Ø 50 mm,
• 2 Макари Ø 100 mm,
• 2 Съединители за макари
• 2 Баласиращи чинии
• 2 Махало 31.5 cm
• 1 Затягащ блок за махaлото
• 1 Спирална пружина, 10 N/m
• 1 Спирална пружина, 25 N/m
• 1 Тежести 1 g to 50 g
• 1 Гумени въженца 3 m
• 1 Табла, висока, включително основа от пяна