Oбразователни продукти
 
 

Комплект Механика за научна лаборатория, ниво:1

Набор за експерименти в областта на механика и енергия. Материал достатъчен за една работна група. С този комплект, в комбинация с Базов комплект (207 100S), могат да бъдат проведени 14 експеримента за средно училище, колеж и университет /начален курс/. Учениците научават методите за измерване, свойствата на твърдите вещества и течностите и придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Измерване на дължина и време
• Измерване на маса и плътност
• Налягане в течности
• Сили върху потопени тела
• Сили, действащи на повърхността на течностите
Съдържание:
• 1 Фуния PE 40 mm Ø
• 1 Шублер
• 1 Гумени ластичета, пакет , 8 бр.
• 1 Двойна скоба
• 2 Прозрачна тръбичка с 2 капачки
• 1 Сонда, хидростатично налягане
• 1 Стоманени топчета в кутия
• 1 Капилярен апарат
• 1 Измервателен цилиндър 100 ml
• 1 Чаша Бехер PP 250 ml
• 1 Блюдо Петри 60 mm
• 1 Конектор PP, прав, 6/8 mm Ø
• 1 Пластмасова тръбичка 250 x 25 mm Ø
• 1 Универсална скоба 0...80 mm
• 1 Силиконова тръбичка 7 mm Ø, 1 m
• 1 Гумена тапа с отвор 17...23 mm Ø
• 1 Гумена тапа, твърда, 19...24 mm Ø
• 1 Метална кутия
• 1 Табла, висока, включително основа от пяна