Oбразователни продукти
 
 

Комплект Електричество за научна лаборатория, ниво:3

Набор за експерименти в областта на физиката. Материал достатъчен за една работна група. С този комплект могат да се извършват повече от 46 експеримента за средно училище, колеж и университет /начален курс/. Учениците изучават Електрически вериги и електрохимия. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Вериги и прекъсвачи
• Електрически методи за измерване
• Резистори
• Специални резистори
• Източници на напрежение
• Електрически приложения на ел. веригите
• Електрохимия
Съдържание:
• 2 Куплунга 4 mm
• 1 Биметална лента
• 2 Проводника 50 cm, червени
• 2 Проводника 50 cm, сини
• 1 Проводник 50 cm, черен
• 10 Бушони STE 2/19
• 1 Адаптер
• 2 Крокодилски щипки
• 6 Проводници / изолатори,
• 1 Изолация за проводници
• 2 Основи 20/10
• 2 Държача за моноклетки STE 2/50
• 1 Резистор 47 Ohm, STE 2/19
• 2 Резистор 100 Ohm, STE 2/19
• 1 Резистор 1 kOhm, STE 2/19
• 1 Резистор 10 kOhm, STE 2/19
• 1 Променлив резистор 47 kOhm, STE 2/19
• 1 Фоторезистор LDR 05, STE 2/19
• 1 NTC Резистор 2.2 kOhm, STE 2/19
• 1 PTC Резистор 100 Ohm, STE 2/19
• 2 Фасунга E10, STE 2/19
• 1 Превключвател STE 2/19
• 2 Приставка STE
• 1 Контактна лента
• 2 Прекъсвач STE 4/50
• 1 Електролизна клетка
• 2 Медни електроди 76 x 40 mm
• 1 Цинков електрод 76 x40 mm
• 1 Железен електрод 76 x 40 mm
• 1 Точило
• 1 Табла, висока, включително основа от пяна