Oбразователни продукти
 
 

Комплект Екология за научна лаборатория

Комплект Екология за научна лаборатория

Доставка до 120 раб. дни.

Цена: 110500лв.

Код: 20070533

Продуктов код: 207331S

Филтрирай по: ЕКОЛОГИЯ

Набор за експерименти в областта на биологията. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с базовия комплект (20070529), могат да се извършват повече от 30 експеримента на ниво средно училище, колеж и университет. Учениците изучават екосистемите, хората и околната среда и еволюцията. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (20070561) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.Теми за експерименти:• Абиотични фактори• Биотични фактори• Биоразнообразие• Популационна екология• Анализ на водни тела• Анализ на горите и почвата• Замърсяване на водите• Замърсяване на почвата• Замърсяване на въздуха• Адаптиране към околната средаСъдържание• 2 Пръчици 25 cm, с отвори;• 1 Измервателна лента 2 m / 1 mm;• 8 Гумени ластичета;• 6 Щипки с извод;• 3 Чаши бехер Boro 3.3, 100 ml;• 8 Епруветки Fiolax, 16 mm x 160 mm;• 2 Чаша бехер Boro 3.3, 400 ml;• 1 Фуния PP 75 mm Ø;• 3 Стъклена тръбичка, 80 x 8 mm Ø;• 3 Пластмасова тръбичка, 240 x 25 mm Ø;• Сито, пластмасово 70 mm Ø;• Лупа 8x;• 1 Гумени тапички, 14...18 mm Ø;• Гумени тапички, 19...24 mm Ø;• Гумени тапички с един 7-mm отвор, 19...24 mm Ø;• 1 Табла, висока, включително и основа от пяна.

Набор за експерименти в областта на биологията. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с базовия комплект (20070529), могат да се извършват повече от 30 експеримента на ниво средно училище, колеж и университет. Учениците изучават екосистемите, хората и околната среда и еволюцията. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (20070561) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Абиотични фактори
• Биотични фактори
• Биоразнообразие
• Популационна екология
• Анализ на водни тела
• Анализ на горите и почвата
• Замърсяване на водите
• Замърсяване на почвата
• Замърсяване на въздуха
• Адаптиране към околната среда
Съдържание
• 2 Пръчици 25 cm, с отвори;
• 1 Измервателна лента 2 m / 1 mm;
• 8 Гумени ластичета;
• 6 Щипки с извод;
• 3 Чаши бехер Boro 3.3, 100 ml;
• 8 Епруветки Fiolax, 16 mm x 160 mm;
• 2 Чаша бехер Boro 3.3, 400 ml;
• 1 Фуния PP 75 mm Ø;
• 3 Стъклена тръбичка, 80 x 8 mm Ø;
• 3 Пластмасова тръбичка, 240 x 25 mm Ø;
• Сито, пластмасово 70 mm Ø;
• Лупа 8x;
• 1 Гумени тапички, 14...18 mm Ø;
• Гумени тапички, 19...24 mm Ø;
• Гумени тапички с един 7-mm отвор, 19...24 mm Ø;
• 1 Табла, висока, включително и основа от пяна.