Oбразователни продукти
 
 

Комплект детски гимнастически цилиндри

Този гимнастически цилиндър е вълнуващо ново предложение за физическа активност, предназначена да предизвика деца от всички възрасти. Дори най-малките деца могат да играят с "колелото" упражнявайки уменията си за гъвкавост, сила и баланс на тялото.
Цилиндърът позволява на децата да се търкалят, докато лежат по гръб или корем, или да балансират върху него прави. Различни игри за ловкост и бързина също са възможни.
Възрастните и учителите могат да покажат на по-малките деца как да падат безопасно, с меко приземяване, като бавно бутат цилиндъра напред, докато детето лежи по корем.
Няколко цилиндъра също могат да бъдат подредени, за да образуват кула, с голяма дупка в средата, която ще позволява на децата да играят вътре или да преминават през нея.
Всеки цилиндър има мек синтетичен каучуков ръб за защита на пръстите на ръцете и краката на децата, както и за предотвратяване на повреди по настилката на пода.
Максималното натоварване е 100 кг.