Oбразователни продукти
 
 

Комплект демонстрация на капацитивен елемент

Комплект от четири опитни стенда с капацитивен елемент.
1. Електролитен кондензатор - два стенда с различни стойности.
Електролитни кондензатори са с високо напрежениекондензатори, които произвеждат висока стойност на капацитета в малък компонент при разходи за широк толеранс в маркираната стойност и необходимостта от свързване на кондензатора, така че един терминал е винаги положителен. Когато се изискват много големи стойности на капацитета, обикновено се използват електролитни кондензатори.
Поради големия си капацитет и малкия размер,те също се използват в вериги за захранване с постоянен ток, за да помогнат за намаляване на напрежението при пулсации или за приложения за свързване и отделяне. Електролитен с голям капацитет, известен също като суперкондензатори или ултракондензатори, имат приложения, подобни на тези на акумулаторни батерии.
2. Керамични кондензатори
Керамични или дискови кондензатори се произвеждат отпокритие 2 страни на малък порцеланов или керамичен диск със сребро и след това се подреждат заедно, за да се създаде кондензатор. Те са обикновено малки, евтини и полезни за високочестотни приложения, въпреки че капацитетът им варира силно с напрежението. Макар и малки по физически размери, те имат висока диелектрична константа.
Те са неполяризирани устройства и показват големи нелинейни промени в капацитета спрямо температурата.
Керамичните кондензатори имат няколко слоя по редза да се гарантира, че с един кондензаторен пакет могат да се получат достатъчни нива на капацитет. Въпреки че съществуват и други стилове, 3-те основни вида керамични кондензатори включват керамични кондензатори с оловни дискове, многослойни керамични кондензатори и специални микровълнови керамични кондензатори.
3. Променлив кондензатор