Oбразователни продукти
 
 

Комплект Биология на човека, ниво:1

Комплект Биология на човека, ниво:1

Доставка до 120 раб. дни.

Цена: 169200лв.

Код: 20070530

Продуктов код: 207311S

Филтрирай по: АНАТОМИЯ

Инструкция: да

Набор за експерименти в областта на биологията. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с базовия комплект (207300S), могат да се извършват повече от 20 експеримента на ниво средно училище, колеж и университет. Учениците изучават сетивата. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.Теми за експерименти:• Тактилни усещания• Слух• Зрение• МирисСъдържание:• 1 Измервателна лента 2 m / 1 mm;• 1 Очила червено-сини (3D);• 1 Набор с ароматни ленти;• 1 Набор с изображения Оптични феномени;• 1 Охлаждащ елемент;• 1 Тактилна четка;• 1 Тактилен кръг;• 1 Разонантна тръбичка;• 1 Инструмент за бинаурално слушане;• 1 Камертон 440 Hz 4 x 8 mm;• 1 Хронометър, дигитален;• 1 Табла, ниска ,включително и основа от пяна.

Набор за експерименти в областта на биологията. Материал достатъчен за една работна група. Заедно с базовия комплект (207300S), могат да се извършват повече от 20 експеримента на ниво средно училище, колеж и университет. Учениците изучават сетивата. Придобиват умения за анализиране, работа в екип и ефективна комуникация. В комбинация с Wi-Fi Mobile-CASSY 2 (524 005W) могат да се извършват допълнителни експерименти, които превръщат практическото обучение в дигитално.
Теми за експерименти:
• Тактилни усещания
• Слух
• Зрение
• Мирис
Съдържание:
• 1 Измервателна лента 2 m / 1 mm;
• 1 Очила червено-сини (3D);
• 1 Набор с ароматни ленти;
• 1 Набор с изображения Оптични феномени;
• 1 Охлаждащ елемент;
• 1 Тактилна четка;
• 1 Тактилен кръг;
• 1 Разонантна тръбичка;
• 1 Инструмент за бинаурално слушане;
• 1 Камертон 440 Hz 4 x 8 mm;
• 1 Хронометър, дигитален;
• 1 Табла, ниска ,включително и основа от пяна.