Oбразователни продукти
 
 

Комплект БДП Симулационни очила и площадка Тест за трезвеност

Комплекта с площадка по БДП за трезвеност е подходящ за да демонстрира ефекта на дезориентация, включително намалена бдителност, забавено време за реакция, объркване и изкривяване на зрението, вследствие употребата на алкохол/ наркотици.
Променя се дълбочината на възприятие за разстояние, намалява периферното зрение. Появяват се се и други симптоми като лоша преценка, трудно вземане на решения, двойно виждане и липса на мускулна координация.
Очила за алкохол: За някои хора дезориентацията може да настъпи само след едно алкохолно питие, въпреки че концентрацията на алкохол в кръвта (КАК) би била доста ниска. Тези очила симулират висока концентрация на алкохол от 0,8 до 1,5 промила. Изкривяват възприемането на цветовете, размера, формата и местоположението на обектите.
Очила за наркотици: Тези очила симулират висока концентрация на наркотиците Екстази, Моли, ЛСД в кръвта. Изкривяват възприемането на цветовете, размера, формата и местоположението на обектите.
Площадка за трезвеност: Подходяща за обучение в часовете по БДП. За демонстрация на ефекта от алкохол и наркотици. Изработена от винил. За употреба само върху гладка повърхност! Следвайки изобразените елементи върху площадката се подчертава ефекта при използване на алкохол или наркотици.
Подходящи тестове с комплекта:
Първи тест: Движение по права линия (Американски тест). Помолете участника да направи девет ситни стъпки в права линия, като слага петата на водещия си крак до пръстите на другия, а ръцете му са разперени встрани. След това да се обърне и да направи стъпките обратно назад, този път броейки ги на глас.
Втори тест: Стойка на един крак. Накарайте участника да повдигне единия си крак на 15 см от пода, с ръце встрани. Следете крака да остане вдигнат и накарайте участника да преброи на глас “хиляда и едно, хиляда и две” и т.н ..., докато задържи позата за 30 секунди. Когато е трезвен, участникът трябва да извърши тези тестове перфектно. Когато носи очилата, като пиян шофьор, той ще се провали и в двете задачи.
Трети тест: Движение по криволичещ път. Участникът трябва да върви и да остане на пътя, спазвайки пътните знаци и маркировката. Трябва да избягва пешеходците, дивите животни и велосипедистите. Това може да се използва и за онагледяване опасностите от изпращане на текстови съобщения по време на шофиране.
Четвърти тест: Вземане на предмети. Поставете ключове за кола, монети или други малки предмети на пътното платно от площадката. Кажете на участника да вземе вещите възможно най-бързо. Накарайте някой друг от публиката да следи колко секунди ще му отнеме да направи това, докато е “трезвен” и след това, когато е “нетрезвен”. Много показателно е различаването и вземането на отделна монета - 10, 20, 50 ст.
Пети тест: Изпращане на съобщение. Обадете се или изпратете съобщение на приятел с мобилен телефон, таблет или компютър. Използвайте клавиатурата, за да въведете няколко изречения на екрана (измервайте времето и сравнете броя на грешките).