Oбразователни продукти
 
 
Куклите учат малките деца да разпознават и изразяват емоциите си. Шесте изражения на лицето помагат да се развие емпатия. Чрез реализацията и разпознаването на емоциите им децата могат да разбират и да се справят по-лесно с реакциите на връстниците си, както и да развиват своите комуникативни умения.