Oбразователни продукти
 
 
диаметър: 5,5 см;
размери: 9 х 6,5 см.