Oбразователни продукти
 
 

Книжка Игри и упражнения по математика

Книжка Игри и упражнения по математика

Артикул в наличност.

Цена: 4,00 лв.

Код: 20071221

Възрастова група: 1 клас

Брой части/стр.: 20

Размери (см.): 13 х 19

Корици: Меки

Учебен предмет: МАТЕМАТИКА

Марка / Модел: Учмаг

Системата от знания и първоначални представи за множество, число, величина и форма има голямо значение за овладяване на съответните понятия. Реализирането на потенциалните възможности на децата изисква да се обърне специално внимание за развитието на уменията и компетентностите им. Децата имат нужда от игра. Тя е естествен начин, по който те учат. Ефективността на обучението при децата зависи от мотивацията и емоционалния заряд, който носи процеса на обучение. Да представим числата и техния състав като игра е възможност децата да се забавляват, докато учат. Важно условие е всяко упражнение да е съобразено с техните възможности и интереси.Предложените игри са подредени според нивото на трудност, като започват от най-лесните. Те могат да се провеждат с деца от предучилищна възраст и с ученици от първи клас.

Системата от знания и първоначални представи за множество, число, величина и форма има голямо значение за овладяване на съответните понятия. Реализирането на потенциалните възможности на децата изисква да се обърне специално внимание за развитието на уменията и компетентностите им. Децата имат нужда от игра. Тя е естествен начин, по който те учат. Ефективността на обучението при децата зависи от мотивацията и емоционалния заряд, който носи процеса на обучение. Да представим числата и техния състав като игра е възможност децата да се забавляват, докато учат. Важно условие е всяко упражнение да е съобразено с техните възможности и интереси.
Предложените игри са подредени според нивото на трудност, като започват от най-лесните. Те могат да се провеждат с деца от предучилищна възраст и с ученици от първи клас.