Oбразователни продукти
 
 

Картонена игра БДП

Картонена игра БДП
С картонено игрално поле, фигури за сглобяване
и зарче. Децата придобиват знания за
пътните знаци и правилата за безопасност на движението.