Oбразователни продукти
 
 
• Повече от 500 често използвани думи и изрази.
• Големи и ясни картинки, съобразени с особеностите
на възприемане от децата.
• Едър шрифт, който подпомага разпознаването на графиката на буквите и бързото усвояване на връзката между звук и буква.
• Възможност за работа, както с деца, които все още се учат да говорят, така и с деца, които се учат да четат и развиват езиковите си умения.