Oбразователни продукти
 
 

Карти Държавите в Африка

Комплектът съдържа 54 карти, които показват изображение с карта на държава от Африка от едната страна и любопитен текст от другата. На отделна голяма легенда са изнесени мини изображения на очертанията с имената, както и карта на Африка.
Тази образователна кутия ще разгърне любопитството на детето и ще го заплени с интересните факти и многото варианти за работа с картите. Държавите в Африка вече няма да са нещо далечно и абстрактно за него.
Легендата с имена превръща работата с материала в забавна изследователска игра, която развива умения като наблюдателност и визуална памет.
Картите са подходящи при малки деца за развиване на говорните умения и изграждане на речников запас, защото подтикват към диалог между детето и възрастния и към задаване на въпроси.
Много логопеди, психолози, педагози – в ясли, детски градини и начални училища, се доверяват на нашите продукти и ги използват в работата си.
Съветваме родителите, които работят с картите вкъщи, да не оставят малките деца без надзор с материала – това не е играчка. За да бъде максимално ефикасна, приятна и ползотворна работата, е нужно да тече диалог, да има работен процес, в който родителят или специалистът да участва активно.
Размер на картите: 9 х 9 см
Размер на легендата: А3+