Oбразователни продукти
 
 
Политическа карта на Турция. Показано е административното деление на страната.
Размери 100 х 160 см. Мащаб 1: 1 500 000.