Oбразователни продукти
 
 

Карта Европа - Климат, Води, Растения, Животни

Релефът е изобразен чрез светлосенки и хипсометрично оцветяване; природогеографските елементи са четими в среден размер учебна стая;