Oбразователни продукти
 
 

Карта Балкански полуостров - природогеографска 1:4 000 000

Съдържание на основната карта: географска мрежа; релеф, представен чрез светлосенки, хипсометрично оцветяване и изобати; хидрография; полезни изкопаеми; граница на полуострова; държавни граници; магистрали и главни пътища; морски пътища; столици и градове, класифицирани по брой жители; пристанища и летища; върхове и дълбочини; надписи на хидрографията, орографията, държавите, историко-географски области и др.; легенда. Съдържание на врезката: географска мрежа; държави, представени чрез фоново оцветяване и държавни граници; хидрография; столици и градове, класифицирани по брой жители; надписи на хидрографията, държавите и др.; знамена и данни за държавите; легенда. Релефът е изобразен чрез светлосенки и хипсометрично оцветяване; природогеографските елементи са четими в среден размер учебна стая; политическата карта е допълнена със знамена и данни за държавите.