Oбразователни продукти
 
 

Карта България според договори от 1878-1919г.

БЪЛГАРИЯ СПОРЕД САНСТЕФАНСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР, 3.III.1878 г.
Съдържа: географска мрежа; територия на Княжество България според Санстефанския прелиминарен договор и съседни държави, представени чрез фоново оцветяване върху сенкорелеф; държавни граници и граница на автономно княжество според договора; столици и градове; хидрография и надписи на хидрография, държави, историко-географски области; легенда.
БЪЛГАРИЯ СПОРЕД БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР, 1/13.VII.1878 г.
Съдържа: географска мрежа; територия на Княжество България, Източна Румелия и съседни държави, представени чрез фоново оцветяване върху сенкорелеф; територия, отделена от Санстефанска България по Берлинския договор и територия, отстъпена на Османската империя след Топханенския акт, представени с щриховка; държавни граници и граници на Княжество България и Източна Румелия според договора; столици и градове; хидрография и надписи на хидрография, държави, историко-географски области; легенда.
БЪЛГАРИЯ СЛЕД БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ, края на 1913 г.
Съдържа: географска мрежа; територия на България и съседни държави, представени чрез фоново оцветяване върху сенкорелеф; територия, отстъпена от България според Санктпетербургския протокол; територия, отстъпена от България според Букурещкия договор; територия, присъединена към България според Букурещкия договор; територия, присъединена към България според Цариградския договор ; държавни граници в края на 1913 г.; столици и градове; хидрография и надписи на хидрография, държави, историко-географски области; легенда.
БЪЛГАРИЯ СПОРЕД НЬОЙСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР, 27.XI.1919 г.
Съдържа: географска мрежа; територия на България и съседни държави, представени чрез фоново оцветяване върху сенкорелеф; територия, върната на България съгласно Букурещкия договор и загубена отново след Първата световна война; територия, отстъпена от Турция на България съгласно конвенцията от 6.IX.1915 г. И загубена от България по Ньойския договор; територия, отстъпена от България според Ньойския договор; държавни граници към 1923 г.; столици и градове; хидрография и надписи на хидрография, държави, историко-географски области; легенда.