Oбразователни продукти
 
 

Карта България - Североизточен район

Карта на Североизточен район за планиране
Мащаб 1: 200 000.
Размери: 130 х 100 см.