Oбразователни продукти
 
 

Карта България - Северен централен район

Карта на Северен централен район за планиране.
Мащаб 1: 200 000.
Размери: 130 х 100 см.