Oбразователни продукти
 
 

Карта България - Климат, Води, Растения, Животни

Одобрена от МОН. Съдържа: географска мрежа; климатични области; хидрография; ветрове; метеорологични станции с климатограми към тях; растения и животни, характерни за страната, представени с реалистични рисунки; надписи на хидрографията, ветровете, растенията, животните и др.; легенда. Релефът е изобразен чрез светлосенки и хипсометрично оцветяване; природогеографските елементи са четими в среден размер учебна стая; политическата карта е допълнена със знамена и данни за държавите. Подходяща за дълготрайна употреба. Изработена за добра четимост от далечно разстояние. Изключително красива, картата е пръв помощник на учители и ученици. Тествана е сред 85 ученика, като са взети предвид препоръките относно четене, разпознаване на елементи и правилна съпоставка на показаната информация.