Oбразователни продукти
 
 

Каролингска империя при Карл Велики. Разпадане

КАРОЛИНГСКА ИМПЕРИЯ ПРИ КАРЛ ВЕЛИКИ
Съдържа: географска мрежа; държави, представени чрез държавни граници и фоново оцветяване; завоевания на Карл Велики; гранични марки; зависими територии; хидрография; столици и градове; надписи на хидрография, държави, историко-географски области, племена и др.; легенда.
РАЗПАДАНЕ НА КАРОЛИНГСКАТА ИМПЕРИЯ
Съдържа: географска мрежа; държави, представени чрез фоново оцветяване; граници на разпадане на Каролингската империя към 843 г.; хидрография; столици и градове; надписи на хидрография, държави, историко-географски области, племена и др.