Oбразователни продукти
 
 
256Hz, 288Hz, 320Hz, 341,3Hz 384Hz, 426,6Hz, 480Hz, 512Hz
Материала, от който са изработени камертоните е нееднороден, видно на снимката.
Същото е необходимо условие за постигане на максимален ефект при издаване на звуци с определени честоти.