Oбразователни продукти
 
 
По следните теми: Какво е магнитно и какво не?
Устройство и действие на магнитите? Как реагират един
на друг? Какво представляват магнитните полета? Как
работи компаса и какво е устройството му? Как може да
се направи воден компас и електромагнит?
Състои се от 7 кутии със съдържание: 12 магнита –
тип подкова; 18 прави магнити; 8 кръгли магнита;
1 електромагнит; 5 кутии желязо на прах; 6 компаса;
2 колички; 1 стойка за кръгли магнити; 1 линия;
1 правоъгълен триъгълник; 8 метални жетончета; 3 винта;
10 м проводник; 1 въже (около 250 м); 1 кутия с капак;
27 работни карти с експерикменти; 1 дървен куб;
1 торбичка от плат; 1 малко квадратно огледало;
1 стиропорена топка; 1 пластмасов пул; 1 пластмасов
контейнер за съхранение; 1 ръководство с подробни
описания на експериментите и работни листове.
Необходими са 2 батерии тип AA и 1 плоска 4,5 V,
които не са включени.