Oбразователни продукти
 
 

Изобразително изкуство - 8 клас (Булвест)

Учебното съдържание е организирано по седемте основни теми по програма:

„Изкуство и време – епоха, канон, стил“, „Шрифт и писмена култура“, „Творбата и музеят“, „Изобразителното изкуство и другите изкуства – литература“, „Изкуство и социална комуникация – графити, стрийтарт“, „Технологии в изящните изкуства – живопис, графика, скулптура“, „Дигитални изкуства в съвремието“.

При разработването на учебните теми е предложено съдържание, което формира и развива знания, умения или отношение за всяка тема. Разработени са комбинирани визуални тестови въпроси за преговор и обобщение по основните теми в учебника. Темите за технологиите в изящните изкуства са разработени на проектен принцип, включени са изобразителни задачи за проучване и практическа дейност.

Въпросите и задачите в края на всяка тема, както и визуалните тестове дават възможност за проверка на знанията и спомагат за формиране на умения за себеизразяване чрез творчество.

Темите за практически дейности са възможност за практическо приложение на придобитите знания и формиране на различни изобразителни умения.

Системата за самооценка в края на учебника предоставя възможност за създаване на реална представа за равнището на придобитите знания и умения.

Богатият илюстративен материал – изображения, репродукции, подпомага създаването и поддържането на интерес у учениците, както и стимулирането на познавателната им активност.