Oбразователни продукти
 
 

Интерактивна библиотека за експерименти по Физика

Инструкции за експеримент по физика за Science Lab. Съдържа около 400 експеримента в областта на механиката, енергетиката, електричеството и електрониката, оптиката, атомната и ядрената физика. Съдържа цялата интерактивна експериментална литература (Lab Docs) като html файл.
• можете да получите достъп до вашия собствен таблет / смартфон / лаптоп.
• независим от платформата - достатъчен е браузър.
• може да бъде разпространен до студентите чрез QR кодове.
• интерактивни експерименти: Измерените стойности от Mobile- CASSY 2 се подготвят в таблици и диаграми за оценка и ръчно въведените измерени стойности се прехвърлят автоматично в диаграмата.
• позволява оценяването на експеримента на устройството на ученика в училище или у дома.
• може да бъде редактиран и адаптиран към вашите собствени уроци.
Учител и ученик
• Задача на учителя: изчерпателна информация за подготовката и използването на експеримента и примерни решения
• Задача на ученика: Интерактивен работен лист с таблици, диаграми и оценки, попълване на полетата заотговор . Дигитална литература: Печатните версии на темите са достъпни отделно.
• Продуктов ключ за литература на немски или английски език (необходимо активиране чрез https://register.leylab.de)
• След това използването на LeyLab вече е възможно (училищен лиценз).
• Системни изисквания:
- PC с Windows 7 or по-висок - Internet достъп по време на инсталацията
- Локална мрежа
Leylab:
- PC, таблет или смартфон с подходящ браузър
- Internet достъп