Oбразователни продукти
 
 
Съдържание Основи на информатиката Числата и техните представяния Числата и техните представяния - продължение Числата и техните представяния - упражнение Информационни дейности и процеси Информационни дейности и процеси - продължение Алгоритми Алгоритми - упражнение Езици за програмиране Езици за програмиране - продължение Среда за визуално програмиране Интегрирана среда за визуално програмиране Интегрирана среда за визуално програмиране Visual Studio Програма на C# Изграждане на графичния интерфейс Свойства и методи на графичните компоненти Свойства и методи на графичните компоненти - упражнение Свойства и методи на графичните компоненти - упражнение Програмиране. Основни типове данни Тип низ Тип низ - продължение Тип низ - упражнение Целочислени типове данни Целочислени типове данни - упражнение Реални типове данни Реални типове данни - упражнение Аритметични изрази. Приоритет на операциите Аритметични изрази - упражнение Вградени математически функции Форматиране на извежданите данни Форматиране на извежданите данни - упражнение Програмиране на разклонени и циклични алгоритми Булев тип данни Условен оператор Условен оператор - упражнение Вложени условни оператори Вложени условни оператори - упражнение Циклични алгоритми. Оператор за цикъл с брояч Оператор за цикъл с условие Оператор за цикъл с условие - упражнение Файлове Циклични алгоритми за работа с файлове - упражнение Изчертаване на линии Изчертаване на линии - упражнение Изчертаване на правоъгълник и елипса Изчертаване на правоъгълник и елипса - упражнение Съставни типове данни Тестване и верификация на програма Едномерен масив Едномерен масив - упражнение Използване на списъчна кутия 0 упражнение изчертаване на полигон Обработване на данни от сайт - упражнение Създаване на софтуерен проект Проект Познай числото Проект Калкулатор Проект Дробен калкулатор Проект Тест