Oбразователни продукти
 
 

Индивидуални бели дъски, комплект 6 бр.

Индивидуална бяла дъска за писане и рисуване. Може да се пише със стандартен маркер за бяла дъска, неперманентен.