Oбразователни продукти
 
 

Игра за смятане с триъгълници Умножение и деление

Умножението и делението никога не е било толкова забавно. С тази игра децата лесно ще усвоят основни умения за смятане, докато играят и се забавляват. Всеки играч избира карти и ги поставя на своята поставка. Определя се ред. Целта е на игралното поле да се поставят така картите, че да се получи вярно числово равенство. Първият играч, който изиграе всичките си карти печели играта. Включва триъгълно игрално поле, 100 карти (задачи до 100) и 4 поставки. За 2-4 играчи.