Oбразователни продукти
 
 

Игра за съпоставяне Допълни предмета

Съпоставете прозрачната карта с изображението, което най-добре съответства на картата. Опишете какво виждате и измислете история.
Съдържание
• 4 дървени работни карти (24 х 12 см)
• 32 прозрачни карти с изображения (6 x 6 см)
• магнитна кутия за съхранение (31 х 23 х 6 см)