Oбразователни продукти
 
 
Прахосница е парти–игра за момичета
Целта на играта е да се изхарчат всички пари, получени, като стартов капитал и спечелените по време на играта.
Играта съдържа:
1 игрално поле
36 карти
4 фигури
1 зар
60 банкноти