Oбразователни продукти
 
 

Игра Кръговрата на живота

Научете за жизнения цикъл на хората, растенията и животните. Поставете плочките в правилния ред в държача и след това го обърнете за самопроверка.
Съдържание:
2 дървени държача (10 x 14,5 x 33 см)
50 пластмасови плочки с картини (7 x 6 см)
дървена кутия (33,5 x 22,5 x 7 см)