Oбразователни продукти
 
 
Стани истински крупен хотелиер!
Цел на играта: Победител е последният останал играч. Това означава, че всички други играчи са фалирали.
Съдържание:
1 бр. Игрално поле.
28 бр. Сгради ( елементи на хотела)
8 бр. Развлекателни центрове ( елементи на хотела)
8 бр. „Нотариален акт”
1бр. Контролна кула
1 бр. Хангар
30 бр. Хотелски входове
1бр. Опаковка с банкноти
4бр. Цветни самолети
2 бр. Зарчета
1 бр. Инструкция с правила за игра
Купувай земя. Построи своите хотели и посрещай гости ! Надявай се, те да останат достатъчно дълго в твоя хотел, за да фалират, когато дойде времето за плащане на сметката.
Победител е последният останал играч.