Oбразователни продукти
 
 

Игра Четене със срички

Четенето е процес, който се усвоява поетапно, но зависи от едно основно правило: „Казвам каквото виждам.“. За тази цел, детето трябва да познава буквите, но и да знае кой звук изобразява съответната графема (буква). След като детето успява да свърже буквата с нейния звук, идва ред на комбинирането на звуковете в сричка, а на по-следващ етап в дума.
Играта е идеалното помагало за всяко дете, което иска да се научи да чете. Включва дъска, изработена от екологично чист дървен материал, с размери 30 х 20 см, на който има място за 6 срички; 60 броя печатни букви с размер 3,5 х 4 см – по 2 броя от всяка буква в азбуката. Между всяка комбинация от звукове има различна пътечка, изискваща различни графомоторни умения, за да се усъвършенстват движенията на китката и да се подготви ръката за писане. Проследяването на всяка пътечка засилва концентрацията на вниманието у детето и е подходяща както за проследяване с молив, така и само с пръст.
Подходящи за най-началния етап от четене са съгласните М, Н, В, Ф, С, З, Ш, Ж, Л, Р, тъй като техните звукове могат да се произнасят по-дълго време, докато детето проследява пътя между съгласния и гласния звук. След като детето успява да прочете дву-буквени срички, буквите могат да се използват за подреждането на думи.
Играта е подходяща за деца над 5-годишна възраст.