Oбразователни продукти
 
 

Христоматия - Старобългарска Литература - 5-9 клас

Съдържание Увод Библия Из Стар завет Първа книга Мойсеева - Битие Втора книга Мойсеева - Изход Из Нов завет От Матея свето евангелие Оригинални старобългарски произведения без посочен автор Из Пространно житие на Кирил Из Пространно житие на Методий Климент Охридски Похвално слово за Кирил Похвално слово за Михаил и Гаврил Константин Преславски Азбучна молитва Константин Кирил Философ Проглас към евангелието Черноризец Храбър За буквите Йоан Екзарх Из Небеса Из Шестоднева Апокрифи Детство Исусово Апокриф за кръстното дърво Ходене на Богородица по мъките Богомилска книжнина Тайната книга Из Катарския требник Презвитер Козма Из Беседа против богомилите Старобългарски разкази Соломон и жена му Свети Георги и ламята Чудото с българина Разкази за Езоп Патриарх Евтимий Житие на Петка (Параскева) Григорий Цамблак Из Похвално слово за Евтимий