Oбразователни продукти
 
 

Христоматия - Литература - 9 клас

Христоматията по литература за 9. клас е помагало, изцяло съобразено с новата учебна програма, която влиза в сила от учебната 2018/2019 година. Тя дава възможност на учениците да се докоснат до творчеството на Просвещението, Романтизма, реализма, модернизма и Българското възраждане и да го почувстват близко, а на учителите – да работят пълноценно според интересите на своите ученици и според профила на училището.

Христоматията по литература за 9. клас:

съдържа всички художествени произведения, предвидени в учебната програма;
ориентира учениците в сюжета на по-обемните произведения, представени чрез подбрани откъси;
съдържа пояснителни бележки към всички текстове, което улеснява тяхното разбиране;
включва допълнителни автори и творби, които поставят литературното развитие на изучаваните епохи и направления в по-широк контекст.