Oбразователни продукти
 
 

Голям STEM комплект Елетричество и магнетизъм

Предназначен за работа с цял клас (от 24 до 30 деца). Изработен е в Европа от здрав и издръжлив материал. Позволява употребата му 20 години.
Комплектът съдържа оборудване и ресурси за научни експерименти при изучаване на електрическите процеси и постояннния магнетизъм. В отделението електростатика се съдържат ресурси за опити върху електрическия заряд и неговото поведение. В секцията магнетизъм има всичко необходимо, за да се изследват свойствата на постоянните магнити. Основният фокус е върху експериментите за изследване на потока на тока и на основните видове електрически вериги. По – сложните експерименти позволяват да се изследват ефектите на електричния ток.
Могат да се извършат 23 експеримента върху следните теми:
I. Електричество
Демонстрация на електричен заряд;
Ефекти на електричния заряд;
Сили между електричните заряди;
Електрични вериги;
Електрическа проводимост на твърди и течни вещества;
Източници на напрежение;
Последователно свързване на ел. вериги;
Успоредно свързване на ел. вериги;
Топлина и магнетизъм, възникващи от електричния ток;
Принцип на работа на електрическия звънец на вратата;
Принцип на работа на електрическия двигател.
II. Магнетизъм
Ефектът на магнетизма върху веществата;
Пренос на магнитни ефекти;
Магнитни сили;
„Плаващи“ магнити и принцип на привличане и отблъскване;
Магнетизиране на желязна жица;
Разделяне на магнит на две части;
Демонстрация на магнитни полета;
Модел на компас.
Съдържанието на комплекта и опитите, които могат да се извършат, са съобразени с учебната програма на учениците от пети до осми клас (11-14 годишни).
Към комплекта се осигурява наръчник на БЪЛГАРСКИ език с подробни задачи и експерименти за лабораторна работа.