Oбразователни продукти
 
 

Голям комплект Сили и движения

Голям комплект Сили и движения
Предназначен за работа с цял клас (от 24 до 30 деца). Изработен е в Европа от здрав и издръжлив материал. Позволява употребата му 20 години.
Този комплект съдържа оборудване и ресурси за научни експерименти върху въздействието на механичните сили.
Различните ефекти на силите се изследват в редица опити, които позволяват да се направят изводи за техническото им приложение.
Комплектът дава възможност за 16 експеримента върху следните теми:
сили и товари;
деформация под действието на силите;
ускорение под действието на силите;
намаляване на скоростта;
отклонение на силите;
измерване на силите;
дърпане по наклон и ползите от него;
принцип и употреба на лостовете;
пренасочване на сили и спестяване на усилия;
движение и инерция;
сила на триене;
равномерно или ускорено, бързо или бавно движение.
Съдържанието на комплекта и опитите, които могат да се извършат, са съобразени с учебната програма на учениците от пети до осми клас (11-14 годишни).
Към комплекта се предлага наръчник на БЪЛГАРСКИ език с подробни задачи и експерименти за лабораторна работа.