Oбразователни продукти
 
 

Голям комплект Механика 2-ро ниво

Голям комплект Механика 2-ро ниво
Предназначен за работа с цял клас (от 24 до 30 деца). Изработен е в Европа от здрав и издръжлив материал. Позволява употребата му 20 години.
Този комплект съдържа оборудване и ресурси, необходими за изучаване на основни физични закони:
Първият закон на Нютон;
Законът на Хук;
Закон за лоста на Архимед;
Златното правило на механиката.
Възможност за свързване с математика:
използване на подходящи за възрастта статистически данни;
тестване на пропорционални корелации;
събиране на вектори на припокриващи се сили;
запознаване с ъглите и техните функции.
Могат да се извършат 14 експеримента върху следните теми:
използване на динамометрите / силомерите/;
ускорение, гравитация, тегло;
добавяне и изваждане на сили;
законът на Хук;
център на тежестта и равновесието;
закон за лостовете – лостове 1-ви и 2-ри род;
динамично и статично триене;
сили при наклонена равнина;
видове деформации;
златното правило на механиката: подвижни и неподвижни макари, полиспасти;
измерване на ефективността при наклонена равнина.
Съдържанието на комплекта и опитите, които могат да се извършат, са съобразени с учебната програма на учениците от осми до дванадесети клас (13-18 годишни).
Към комплекта се осигурява наръчник на БЪЛГАРСКИ език с подробни задачи и експерименти за лабораторна работа.